Cooper Vision DELTA PLUS Desinfecting, Soaking & Wetting Solution

690 

DELTA PLUS Desinfecting, Soaking & Wetting rastvor je deo DELTA SISTEMA za održavanje tvrdih i gas propusnih kontaktnih sočiva.

DELTA SISTEM čine: DELTA Daily Cleaner i DELTA PLUS Desinfecting, Soaking & Wetting rastvor.

DELTA PLUS je višenamenski rastvor za dezinfekciju, potapanje sočiva u toku noći i vlaženje tvrdih i gas propusnih sočiva.

DELTA PLUS poboljšava komfor pri nošenju tvrdih i gas propusnih sočiva.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu koje se nalazi u pakovanju i pridržavajte ga se u potpunosti

Pakovanje: 100 ml