B&L BOSTON ADVANCE Conditioning Solution

700 

BOSTON ADVANCE Conditioning Solution je deo BOSTON ADVANCE SISTEMA za održavanje tvrdih i gas propusnih kontaktnih sočiva.

BOSTON ADVANCE sistem u dve boce (dva koraka) čine: Boston ADVANCE Cleaner i Boston ADVANCE Conditioning Solution.

BOSTON ADVANCE Conditioning Solution je višenamenski rastvor namenjen za dezinfekciju, vlaženje i čuvanje tvrdih i gas propusnih kontaktnih sočiva.

BOSTON ADVANCE Conditioning Solution je sterilan, vodeni, puferovani, lako hipertonični rastvor koji sadrži patentirani višepolimerski sistem za oblaganje i patentirani optimizovani system konzervansa za smanjenje iritacije očiju i istovremeno efikasno eliminisanje štetnih organizama kada se koristi kao deo sistema sa Boston ADVANCE Cleanerom.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu koje se nalazi u pakovanju i pridržavajte ga se u potpunosti

Pakovanje: 120 ml